Apel SKO


Jak wszyscy dobrze wiedzą – „Październik jest miesiącem oszczędzania”.
W związku z tym 28 X 2016r. w naszej szkole odbył się apel dotyczący oszczędzania. Uczniowie klasy V i III wystąpili w krótkiej scence,
a w prezentowanych wierszach i piosence zachęcili wszystkich do oszczędzania. Szkolny opiekun SKO – Wiesława Durczok przedstawiła stan oszczędzania w naszej szkole. Wyróżniła uczennicę klasy II – Amelię Menżyk, która systematycznie, co tydzień wpłaca pieniądze na swoje konto SKO. Zachęcając do wstępowania do SKO pani opiekun pochwaliła uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym przystąpili do SKO. A są to: Marek Bochenek
z klasy V, Barbara Dziendziel z klasy II oraz Klaudia Magiera z klasy II. Wszystkim SKO – wiczom podziękowała za dokonywane wpłaty oraz zachęciła do dalszego oszczędzania.


Podczas apelu pani Lidia Kolosko wręczyła nagrodę ufundowaną przez Nadleśnictwo Rybnik. A nagroda trafiła do rodzeństwa z klasy V – Ksawiera
i Natalii Garnek za bardzo dużą ilość zebranych i przekazanych
do Nadleśnictwa kasztanów. Serdecznie gratulujemy!!!

Apel przygotowała Wiesława Durczok, a o stronę muzyczną
zadbała Jolanta Lazar.