Dokumenty szkoły


[pobierz] 0.1 MB uchwala-nr-6-2016/2017

Statut Szkoły i Przedszkola

[pobierz] 0.1 MB uchwala-nr-9-2013-2014
[pobierz] 0.1 MB zasady-i-kryteria-punktowego-oceniania_zachowania
[pobierz] 0.1 MB ceremoniał-szkolny-i-tradycja-szkolna
[pobierz] 0.1 MB wewnątrzszkolny-system-oceniania-w-zsp
[pobierz] 0.1 MB regulamin-rady-rodzicow-sp-w-zwonowicach