Mikołaj


Grudzień to czas, kiedy odwiedza nas święty Mikołaj. Podobnie było i w tym roku. 7 grudnia do każdej klasy zapukał życzliwy święty ze swoimi pomocnikami i rozdał wszystkim uczniom słodkie prezenty. Miny dzieci były zadowolone i od razu zaczęły pałaszować otrzymane łakocie.
W przygotowaniu upominków Mikołajowi pomogli rodzice z Rady Rodziców, za co bardzo serdecznie dziękujemy. A ponieważ pomagamy naszej chorej koleżance Patrycji z Chwałęcic, to i do niej udał się Mikołaj, aby wręczyć jej słodki prezent i przekazać nakrętki, które wszyscy uczniowie naszej szkoły stale zbierają. Patrycja, razem z rodzicami bardzo się ucieszyła i podziękowała za pamięć i pomoc.