Nauczyciele


DYREKTOR
DYREKTOR

Dyrektor – mgr Franciszek Marcol

 

 

Nauczanie zintegrowane - mgr Jolanta Lazar

Nauczanie zintegrowane - mgr Hanna Dudek

Religia - mgr Izabela Szpyrka

Język polski – mgr Bożena Adamczyk

Język angielski - Małgorzata Tulec

Język niemiecki - mgr Franciszek Marcol
Język niemiecki - mgr Aleksandra Adamczyk

Historia - mgr Wiesława Durczok

Matematyka – mgr inż. Joanna Rębiś

Przyroda -  mgr Lidia Kolosko

Biologia - mgr Lidia Kolosko

Geografia - mgr Wiesława Durczok

Fizyka - mgr inż. Joanna Rębiś

Chemia - mgr Beata Sikora

Muzyka - mgr Jolanta Lazar

Plastyka - mgr Jolanta Lazar

Technika - mgr inż. Joanna Rębiś

Informatyka - mgr inż. Joanna Rębiś

Wychowanie fizyczne - mgr Lidia Kolosko

Biblioteka - mgr Alicja Postawka, mgr Bożena Adamczyk