Pasowanie na ucznia


Dzień 28 października 2015 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla klasy pierwszej. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. K. Damrota
w Zwonowicach.


Uczniowie wraz z wychowawczynią przygotowali program artystyczny. Dzieci klasy I oraz ich rodzice mieli do wykonania kilka zadań – tańczyli, śpiewali, musieli przejść test wiedzy i sprawności. Było wiele śmiechu, kiedy rodzice zgrabnie obracali się w kółeczko.


W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani v-ce dyrektor, Lidia Kolosko, dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Zwonowicach" - dotykając wielkim ołówkiem - jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. Pełni wrażeń, w towarzystwie wzruszonych rodziców, udali się do domów.