Planetarium w Chorzowie


13 października 2015r. odbyła się wycieczka szkolna do Planetarium
w Chorzowie. W wycieczce brali udział uczniowie klas IV, V, VI. Celem wycieczki było poszerzenie wiadomości o Wszechświecie i Układzie Słonecznym. Uczniowie uczestniczyli w dwulekcyjnych zajęciach dydaktycznych przy udziale aparatury projekcyjnej umieszczonej pod 23 metrową kopułą stanowiącą ekran sztucznego nieba. Na półkolistym ekranie odtwarza ona wygląd nieba w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na Ziemi. Oprócz tych zajęć cała grupa uczniów zwiedziła Obserwatorium Astronomiczne z największą w Polsce lunetą o 30-centymetrowym obiektywie i 750-krotnym powiększeniu. Na dziedzińcu planetarium uczniowie mogli zobaczyć okazałych rozmiarów zegar słoneczny, a w korytarzu na specjalnej wadze, mogli sprawdzić swoją wagę na różnych planetach. Opiekunowie wycieczki: Joanna Rębiś, Lidia Kolosko, Bożena Adamczyk