Rekrutacja 2017/2018


                                                                     Zwonowice 01.03.2017 r.

 

 

INFORMACJA

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zwonowicach informuje, że
w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Publicznego w Zwonowicach po uwzględnieniu deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania do przedszkola pozostaje 21 wolnych miejsc.

[pobierz] 0.1 MB Lista dzieci przyjętych

28 kwietnia 2017 r.

[pobierz] 0.1 MB Lista kandydatów zakwalifikowanych

21 kwietnia 2017 r.

[pobierz] 0.2 MB Zarządzenie-Wójta-Gminy-Lyski
[pobierz] 0.2 MB Załącznik-do-Zarządzenia
[pobierz] 0.5 MB Uchwała-Rady-Gminy-Lyski-strona-1
[pobierz] 0.1 MB Uchwała-Rady-Gminy-Lyski-strona-2
[pobierz] 0.1 MB Deklaracja-kontynuacji
[pobierz] 0.1 MB Wniosek-o-przyjęcie-przedszkole
[pobierz] 0.1 MB Zgłoszenie-do-przedszkola