Samorząd Uczniowski


                             GÓRA GROSZA

Klasa Zebrana kwota W przeliczeniu na 1 ucznia Miejsce w szkole
I  90,34 4,52 5
II 200,03 10,00
III  88,48 8,04 3
IV  101,61 7,11 4
V  26,54 1,47 6
VI  107,55  13,44 1
RAZEM Z PRZEDSZKOLEM     674,03