Święto Patrona Szkoły


Jubileusz 10-lecia nowego budynku szkoły

Co roku, we wrześniu, w naszej szkole obchodzimy święto Patrona Szkoły – księdza Konstantego Damrota. Podobnie było i w tym roku – uczciliśmy to święto 25 września. Cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystej akademii. Przybyli również zaproszeni goście – dyrektor ZSP Lyski – Maria Michalska, dyrektor ZSP Pstrążna – Bernadeta Cuber, dyrektor ZSP Adamowice – Bożena Czeszyk, dyrektor ZSP Raszczyce – Gizela Capek, dyrektor Gimnazjum w Lyskach – Aleksandra Szymura, ks. Proboszcz Józef Frelich, przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Bochenek. Pan dyrektor Franciszek Marcol podziękował wszystkim pracownikom szkoły za te 10 lat w nowej szkole, za wszystkie podejmowane przez szkołę wspólne przedsięwzięcia. Występy uczniów przypomniały wszystkim najważniejsze wydarzenia w naszej szkole w ciągu ostatnich 10 lat. Wśród nich znalazły się:

• Przywrócenie imienia szkoły – ks. Konstantego Damrota;
• Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły;
• Oddanie do użytku kilku sal w niedokończonej części gimnazjalnej;
• Uczestnictwo w licznych projektach unijnych;
• Zorganizowanie i uruchomienie pracowni językowej i cyfrowej;
• Liczny udział i sukcesy uczniów w konkursach wiedzowych, artystycznych i zawodach sportowych;
• Jubileusz 100 – lecia szkoły.

W swoich występach artystycznych uczniowie przedstawili swoje zainteresowania oraz prezentowali swoje zdolności i talenty: muzyczne, taneczne, sportowe, gwarowe, które w dalszym ciągu rozwijają i prezentują podczas imprez środowiskowych. Nad całością programu czuwała p. Bożena Adamczyk, we współpracy z p. Joanną Rębiś i p. Jolantą Lazar. Zaproszeni goście życzyli naszej szkole wielu sukcesów edukacyjnych, wychowawczych oraz rozwijania talentów i zdolności dzieci. Po akademii można było obejrzeć kroniki szkolne, w których są opisane wszystkie wydarzenia, jakie odbywają się w naszej szkole i w których biorą udział nasi uczniowie.

Również 25 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz wybory opiekuna tegoż samorządu. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, w którym uczestniczyli uczniowie klas II – VI oraz podliczeniu głosów, komisja w składzie: Lidia Kolosko, Hanna Dudek, Joanna Rębiś ogłosiła wyniki:
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Piotr Marcol
Zastępca przewodniczącego – Zuzanna Bochenek
Sekretarz – Klaudia Nowakowska
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została wybrana p. Joanna Rębiś.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy udanej współpracy!!!