"Szkoła Promująca Zdrowie"


Certyfikat „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”


10 maja 2017r. nasza szkoła obchodziła wielkie święto. Po wielu staraniach
i zrealizowanych działaniach doczekaliśmy uroczystości wręczenia Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Podczas tej uroczystości swą obecnością zaszczycili nas:

Pani Zofia Golińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach
Pan Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski
Pani Barbara Dobias – Mola – Wojewódzki koordynator Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
Pan Bogdan Adamczyk – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Pan Grzegorz Dudek – Przewodniczący Rady Gminy Lyski
Pani Justyna Bochenek – Przewodnicząca Rady Rodziców
Po przedstawieniu programu i jego założeń, Pani Barbara Dobias-Mola pogratulowała całej społeczności szkolnej pozytywnych efektów działań i na ręce dyrektora Franciszka Marcola złożyła Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”, który został przyznany od 1 V 2017 – 30 IV 2020r. Koordynator programu w szkole – Wiesława Durczok podziękowała wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli w realizacji założonych przez szkołę działań. Usłyszeliśmy życzenia i gratulacje od wizytator Zofii Golińskiej, wójta Grzegorza Gryta, dyrektora GZOPO – Bogusława Adamczyka oraz przewodniczącego Rady Gminy Lyski – Grzegorza Dudka. Obejrzeliśmy też prezentację multimedialną, która bardzo ładnie obrazowała przebieg realizowanych zadań. Uczniowie przygotowali program artystyczny „Marlenka i zdrowie”, w którym przedstawili i zaznaczyli walory zdrowego stylu życia. Występ uświetniły piosenki o zdrowiu w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego. Goście obecni na naszej uroczystości upamiętnili pobyt w naszej szkole wpisując wiele ciepłych słów do złotej księgi pamiątkowej. Wszystkim, którzy byli z nami w tym szczególnym dniu – Gościom, Rodzicom, nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły - serdecznie dziękujemy! Akademię przygotowała koordynator projektu w szkole – Wiesława Durczok oraz Jolanta Lazar, która zadbała o stronę muzyczną uroczystości.