Teatrzyk


13 czerwca 2016r. po raz kolejny naszą szkołę odwiedzili aktorzy teatru „Skarbki Śląska”. Tym razem przygotowali przedstawienie „Opowieść o zaczarowanym ogrodzie”. Akcja toczyła się bardzo dynamicznie, często zmieniały się kolorowe dekoracje i stroje aktorów. Dzieci patrzyły z dużym zaciekawieniem i nawet same uczestniczyły w przedstawieniu.
Z zaczarowanego ogrodu dla wszystkich płynęła nauka: NAJWAŻNIEJSZA JEST PRZYJAŹŃ I DOBRE SERCE DLA INNYCH.