Wolontariat


WOLONTARIAT, FERIE ZIMOWE!!!

13 stycznia 2017r., w szkole odbył się apel poświęcony tematowi „Rok szkolny 2016/2017 ROKIEM WOLONTARIATU”. Podczas apelu prowadzący wyjaśnili, co to jest wolontariat – to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Dowiedzieliśmy się też, że każdy z nas już jest wolontariuszem, ponieważ bezinteresownie włączamy się w akcje i pomoc organizowaną na terenie naszej szkoły, a ogłaszaną bardzo często przez Samorząd Uczniowski i panią opiekun Joannę Rębiś. A są to takie akcje jak:
• Zbiór nakrętek dla chorej Patrycji z Chwałęcic;
• Zbiórka żołędzi dla zwierząt;
• Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza”;
• Odwiedziny Mikołaja u chorej Patrycji – świąteczna paczka;
• Zbiórka makulatury, zakup cegiełek „Gwiazdka Serc”;
• Sprzedaż cegiełek na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych;
• Zbiórka zużytych tonerów;
• Zbiórka i przekazanie pieniędzy dla chorej Julki z Gaszowic.
O wszystkich tych działaniach informuje gazetka, która znajduje się na korytarzu, na parterze szkoły. Opiekun Samorządu Uczniowskiego Joanna Rębiś podsumowała akcję „Góra Grosza” w naszej szkole. Wspólnie udało nam się uzbierać ponad 600 zł. Pani Rębiś zachęciła wszystkich, aby po feriach włączyć się do działalności Szkolnego Koła Wolontariatu.
Na zakończenie, podczas krótkiej prezentacji otrzymaliśmy wskazówki, jak zdrowo i bezpiecznie spędzić ferie zimowe. Pan dyrektor Franciszek Marcol wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom życzył spokojnego, zdrowego i bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.
Do zobaczenia za dwa tygodnie!!!

Apel przygotowała p. Izabela Szpyrka.