Wycieczka do lasu


Zajęcia w terenie są najlepszą formą stwarzającą warunki do prowadzenia przez uczniów obserwacji, do zetknięcia się dzieci z rzeczywistością,
a prowadzone przez nie własne, bezpośrednie obserwacje stanowią podstawę do analizy, porównywania, klasyfikowania, tworzenia pojęć, wnioskowania, rozumienia zjawisk, związków i zależności.

"Zielone lekcje" dają zatem wiele możliwości do rozwijania zarówno aktywności poznawczej jak i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza są bardziej trwałe i efektywne. Dzieci rozpoznawały drzewa, krzewy, słuchały różnych odgłosów, podziwiały wygląd lasu jesienią, obserwowały zmiany zachodzące w lesie o tej porze roku, omawiały warstwy lasu. Nie zabrakło też zabawy z wykorzystaniem zwykłych kawałków gałęzi. Mamy tak piękny las blisko siebie, więc dbajmy o niego.