Zakończenie roku 2015/2016


KOMERS, ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

„Ale to już było…” – tak zaśpiewali nasi szóstoklasiści, którzy 16 czerwca 2016r. spotkali się na komersie, aby podsumować sześcioletni pobyt w naszej szkole. W swoim programie podziękowali nauczycielom i rodzicom za poświęcenie i trud włożony w ich edukację i wychowanie. W programie artystycznym zaprezentowali swoje zdolności i talenty: tańce, piosenki, scenki teatralne, a także przedstawili swoje osiągnięcia.

I wreszcie nadszedł upragniony dzień – 24 czerwca 2016r. – dzień zakończenia roku szkolnego 2015/2016. W kościele, podczas mszy świętej
o godz. 9.00 wszyscy podziękowaliśmy za kolejny, wspólny rok nauki.
A później udaliśmy się do szkoły, aby podsumować roczne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwo
z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową ufundowaną przez Radę Rodziców. Także rodzice najlepszych uczniów zostali uhonorowani „Listem Gratulacyjnym”. Odsłonięto galerię „Najlepsi uczniowie w roku szkolnym 2015/2016”. Uczniowie, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen zostali nagrodzeni „Nagrodą Wójta”, którą wręczyli przedstawiciele Urzędu Gminy
w Lyskach – Pan Bogusław Adamczyk – Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Pan Jan Stukator – zastępca Wójta Gminy Lyski. Przedstawiciele Urzędu Gminy Lyski wręczyli też kwiaty pani Bożenie Adamczyk za osiągnięcie przez jej wychowanków – uczniów klasy VI bardzo wysokich wyników sprawdzianu. Przedstawiciele Rady Rodziców, wręczając kwiaty, w imieniu wszystkich uczniów podziękowali panu dyrektorowi oraz wszystkim nauczycielom za całoroczną pracę włożoną w edukację
i wychowanie dzieci. Pan Dyrektor Franciszek Marcol oraz Przewodnicząca Rady Rodziców – p. Justyna Bochenek, w imieniu wszystkich uczniów
i nauczycieli podziękowali p. Ewie Stukator za pracę w naszej szkole
w zastępstwie za p. Dorotę Menżyk i p. Agatę Malik.
Podziękowania skierowano również do wszystkich rodziców dzieci szkolnych
i przedszkolnych, do nauczycieli i wszystkich osób, które włączyły
się do zbiórki pieniężnej przeznaczonej na leczenie i rehabilitację małej Julki, która walczy z chorobą nowotworową.
Po części oficjalnej uczniowie klasy VI przedstawili swój program artystyczny. Po występach, Pan Dyrektor Franciszek Marcol podziękował za kolejny, udany rok szkolny i życzył wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji!!!