Bajkowe Skarbki Śląska


Teatrzyk „O dwóch siostrach”

5 czerwca 2018r., po raz kolejny do naszej szkoły zawitały „Bajkowe Skarbki Śląska” z przedstawieniem „O dwóch siostrach” zawierającym elementy gwary śląskiej. Treść teatrzyku przedstawiała zachowania właściwe wobec innych, które należy naśladować i za które należy się nagroda oraz te, których należy unikać. W swoim występie aktorzy wykorzystali i zaprezentowali słowa pochodzące z gwary śląskiej. Ciekawe, czy wszyscy je zrozumieli?! Nie zabrakło, oczywiście kolorowych strojów aktorów i ciekawych, zmieniających się dekoracji. Dziękujemy za fajne przedstawienie i zapraszamy ponownie
do naszej szkoły !!!