Grudzień 2015 - raport


W grudniu zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:

 

1. Wśród uczniów klas I – III przeprowadzono pogadankę szkolną na temat: „Jak dbać o zdrowie i higienę?”.