Kwiecień 2016 - raport


W kwietniu zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:

 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowym Dniu Ziemi – „PALĄCY TEMAT – NISKA EMISJA” – patrz http://zspzwonowice.pl/dzien-ziemi0.html
2. W szkole została wykonana gazetka na temat „Ciekawy i aktywny wypoczynek”.
3. Chętni uczniowie klas I – VI uczestniczyli w konkursie plastycznym „Sposoby na zdrowy i ciekawy wypoczynek” – patrz http://zspzwonowice.pl/konkurs-plastyczny---wyniki.html
4. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu i konkursie „Pierwsza pomoc przedmedyczna” – patrz http://zspzwonowice.pl/pierwsza-pomoc0.html