Listopad 2015 - raport


W listopadzie zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:


1. Uczniowie klas I – III brali udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie Daje Moc” – patrz http://zspzwonowice.pl/sniadanie-daje-moc0.html
Z działań podjętych w szkole wysłano pracę konkursową do organizatora akcji.


2. Dla wszystkich uczniów zorganizowano konkurs „Jem zdrowo” - patrz http://zspzwonowice.pl/konkurs-jem-zdrowo.html


3. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w konwersatoriach nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związane z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia)”. Podczas spotkań dowiedzieli się, jakie zagrożenia niesie za sobą niezdrowe i nieprawidłowe odżywianie.


4. Uczniowie klasy I uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.


5. Wśród uczniów klas I – VI przeprowadzono fluoryzację.