Marzec 2016 - raport


W marcu zrealizowano następujące działania wynikające z harmonogramu:

 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z instruktorem fitness i trenerem personalnym – p. Jakubem Mańką. Temat spotkania: „Zdrowe odżywianie i bezpieczeństwo w codziennej aktywności fizycznej” – patrz http://zspzwonowice.pl/spotkanie-z-instruktorem.html
2. W szkole została wykonana gazetka na temat „Żyjemy zdrowo”.
3. Wybrani uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w konkursie „EKOPLANETA” – patrz http://zspzwonowice.pl/eko-planeta.html
4. Wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji nt. „Dziecko z cukrzycą”, spotkanie z p. Iwoną Kieś – patrz http://zspzwonowice.pl/dziecko-z-cukrzyca.html
5. Wśród uczniów klas I – VI przeprowadzono fluoryzację.
6. Dla chętnych uczniów klas III – VI przeprowadzono warsztaty plastyczne „Wielkanocna pisanka” , podczas których wykorzystano technikę oklejania jajek płatkami osikowymi – patrz http://zspzwonowice.pl/warsztaty-plastyczne.html