Narada


W dniu 29 maja 2018 roku w naszej szkole gościliśmy dyrektorów szkół
z terenu powiatu rybnickiego na naradzie prowadzonej
przez Panią Zofię Golińską - Wizytatora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatury w Rybniku. Tematem przewodnim było ocenianie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Miło było słyszeć słowa pochwały za pięknie zadbane obiekty, którymi dysponuje nasza społeczność.
Dyrektor szkoły dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy organizacji spotkania, pracownikom administracji i obsługi, nauczycielom, uczniom oraz Urzędowi Gminy w Lyskach, a szczególnie Gminnemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych za ufundowanie poczęstunku.