Październik 2015 - raport


W październiku zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:


1. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w debacie nt. „Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia” – patrz http://zspzwonowice.pl/debata.html


2. Uczniowie klasy I brali udział w akcji „Sznupek”. Dowiedzieli się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, uczestniczyli w grach i zabawach – patrz http://zspzwonowice.pl/sznupek-2015.html


3. Uczniowie klas I – III uczestniczyli w programie profilaktycznym „Nie pal przy mnie, proszę!”. Podczas jego realizacji dowiedzieli się, jak szkodliwe dla zdrowia jest palenie papierosów.


4. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w programie „Znajdź właściwe rozwiązanie”.


5. Dyskoteka szkolna dla uczniów klas IV – VI.