Podsumowanie konkursów


Podsumowanie konkursów, bezpieczne wakacje 2018

21 czerwca, w szkole odbył się apel, podczas którego podsumowano udział uczniów w konkursach i zawodach sportowych, zorganizowanych
w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie, którzy aktywnie uczestniczyli
w tych wydarzeniach zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi
i wręczonymi przez przedstawicieli Rady Rodziców – p. Justynę Bochenek
i p. Urszulę Klyta. Serdecznie dziękujemy!

Uczniowie uczestniczyli też w zajęciach, podczas których przypomnieli sobie
o zasadach bezpiecznego wypoczywania w czasie letnich wakacji.