Ś.p. Leon Ryszka


W dniu 16 listopada 2017 r. w kościele parafialnym w Jejkowicach pożegnaliśmy Ś.p. Leona Ryszkę, kierownika Szkoły Podstawowej
w Zwonowicach w latach 1959-1968.

Ś.p. Leon Ryszka był wieloletnim nauczycielem, absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Po zakończeniu pracy w naszej szkole pracował jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku. Angażował się także w życie lokalne, jest autorem szkicu historycznego miejscowości Jejkowice
i parafii w Jejkowicach.

Po raz ostatni odwiedził nas podczas uroczystości 100-lecia szkoły
w Zwonowicach we wrześniu 2014 roku.

Zmarł 11 listopada 2017 r. w wieku 92 lat.