Styczeń 2016 - raport


W styczniu zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:

 

1. Dla uczniów klas I – VI zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji w Gaszowicach i przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły - patrz http://zspzwonowice.pl/spotkanie-z-policjantem.html
2. W klasach I – VI wychowawcy przeprowadzili pogadanki ze swoimi wychowankami na temat higieny osobistej ucznia.