Świętując "Niepodległą"


Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Zwonowicach włączyły się
w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Świętując „Niepodległą”, grupa starszaków wraz z wychowawczynią Ewą Mazur, zorganizowała przedstawienie-uroczystość dla całej społeczności przedszkolnej. Dzięki zaprezentowanym w przedstawieniu wierszom
i piosenkom patriotycznym dzieci rozwijały przynależność narodową, poszerzały wiedzę na temat wydarzeń historycznych związanych z naszą ojczyzną, a także wzbudzały szacunek do symboli narodowych. Na potrzeby uroczystości nauczyły się hymnu polskiego oraz poznały prawidłowe zachowanie oraz postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu.

Uroczystość związana ze Świętem Niepodległości pomogła przybliżyć wychowankom znaczenie słów : „patriotyzm”, „ojczyzna”, „niepodległość”. To była dobra okazja do nauki, ale i przyjemnego spędzania czasu.