Wieści z biblioteki


ELIMINACJE SZKOLNE DO KONKURSU CZYTELNICZEGO „CZYTANIE ŁĄCZY LUDZI”

30 kwietnia w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do konkursu czytelniczego "Czytanie łączy ludzi", w którym najlepsze wyniki uzyskali uczniowie klasy IV:

1. Leon Mazurkiewicz
2. Kacper Oczadły.

Obaj uczniowie będą reprezentować szkołę w konkursie finałowym w Czerwionce-Leszczynach, 7 czerwca, na którym będzie obowiązywała znajomość lektur:
1. Dynastia Miziołków
2. Ferdynand Wspaniały Ludwika Jerzego Kerna

                                                                                        Gratulujemy!

 

 

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW- PÓŁFINAŁ POWIATOWY

Uczniowie w styczniu przystąpili do wojewódzkiego projektu czytelniczego Wielka Liga Czytelników. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych i równocześnie promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie, kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy, rozbudzanie umiejętności poszukiwań literackich i zainteresowania literaturą, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi, promowanie twórczości dziecięcej, rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów oraz doskonalenie zdolności językowych.
Ze szkoły w Zwonowicach w projekcie wzięło udział w sumie 13 uczniów, w tym w kategorii wiekowej uczniów młodszych - 6 uczniów, zaś w kategorii wiekowej uczniów starszych - 8 uczniów.
Do półfinału powiatowego zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy III:
Julian Kieś, Antonina Magiera, Amelia Menżyk oraz 3 uczniów z klasy IV:
Kacper Oczadły, Leon Mazurkiewicz i Michał Styczyński.
Ostatecznie uczniowie ze Zwonowic w kategorii wiekowej klas I-III zdobyli III miejsce w powiecie rybnickim, zaś uczniowie grupy wiekowej klas IV-VII zdobyli IV miejsce w powiecie.

 

                                                                                             Gratulujemy!