Wrzesień 2015 - raport


We wrześniu zrealizowano następujące działania wynikające
z harmonogramu:


1. W klasach I – VI przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego żywienia. Dzieci przypomniały sobie, jak należy zdrowo się odżywiać.


2. Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w sondażu nt. „Jak żyć i odżywiać się zdrowo?” Na zajęciach języka polskiego zapoznali się ze słowem „sondaż”, a później bardzo trafnie i wyczerpująco odpowiadali na pytania, np. Czy słyszałeś pojęcie „zdrowa żywność, żywność ekologiczna”?, Czy byłeś chociaż raz w sklepie ze zdrową żywnością?, Co to znaczy odżywiać się zdrowo?, Co to jest piramida żywienia?, Czy dobrze jest używać dużo cukru, soli?, Czy ważne jest, aby uczeń zjadł w domu pierwsze śniadanie?, Co to znaczy żyć zdrowo?. Uczniowie wymieniali również, jakie warzywa i owoce lubią oraz podawali przykłady na zdrowe śniadanie ucznia.


3. Dla uczniów klas I – VI odbyło się spotkanie z pielęgniarką i pogadanka dotycząca higieny osobistej ucznia. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu i dowiedziały się, jak dbać o swoją czystość i higienę.


4. Akcja „Sprzątanie Świata” – patrz http://zspzwonowice.pl/sprzatanie-swiata0.html


5. „Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły” – zawody sportowe – patrz http://zspzwonowice.pl/v-turniej-pilki-noznej.html