Zajęcia z rowerami


ROWER – to środek transportu, który zapewnia nam zdrowie i dobrą kondycję fizyczną. Aby zachęcić dzieci do takiej aktywności, 30 kwietnia 2014roku w klasie III odbyły się zajęcia w-f z wykorzystaniem rowerów. Uczniowie jadąc na rowerze pokonywali slalom między przeszkodami. Prezentowali również inne umiejętności na rowerze. Dzieci były bardzo zadowolone z tych zajęć, wykazywały dużą aktywność i zainteresowanie. Mogły się czegoś nauczyć, wspaniale się przy tym bawić i dbać o zdrowie.