Zestawienie klasyfikacji


ZESTAWIENIE KLASYFIKACJI PO PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1. Najlepsi uczniowie:
Klasa I: Kacper Oczadły, Natalia Tlołka, Jakub Pajkowski, Leon Mazurkiewicz, Michał Styczyński, Jakub Kilis
Klasa II: Miłosz Magiera, Kinga Zimny, Emilia Gruszka
Klasa III: Marta Przybyła, Aneta Masarczyk, Łukasz Izdebski, Karolina Gajer, Natalia Garnek, Dominik Dudek, Marek Bochenek,
Klasa IV: Alicja Krzykus – 4,75
                Natalia Mazur – 4,66
Klasa V: Piotr Marcol – 5,25
              Tomasz Hanusek – 5,10
              Joanna Kuszpińska – 4,75
               Paulina Granieczny – 4, 70
               Zuzanna Bochenek – 4,60
Klasa VI: Zuzanna Gawlik- 5, 17
                Edyta Tebinka – 5,08
                Dominik Oleś – 4, 75
2. Średnie ocen w klasach IV- VI
1. miejsce klasa V – 4,51
2 miejsce klasa IV – 3,99
3. miejsce klasa VI – 3,84
3. Wzorowe zachowanie: w klasie IV - 5 uczniów, w klasie V - 8 uczniów i w klasie VI - 5 uczniów.

4. Frekwencja:
Klasa II – 91,8%, klasa IV – 91,6 %, klasa III i V– 91 %, klasa VI – 87,9% i klasa I – 85%
5. Uczniowie z 100% frekwencją:
Natalia Garnek, Ksawier Garnek, Łukasz Izdebski, Karolina Michna, Edyta Tebinka, Oskar Wójcik, Miłosz Magiera, Wiktor Skupień