"Szkoły z przyszłością"


ZSP Zwonowice ogłasza nabór uczestników projektu "Szkoły z przyszłością". W ramach projektu w naszej szkole będą prowadzone następujące zajęcia:

1. Matematyka

2. Logopedia

3. Informatyka z elementami fotografii

4. Artystyczne.


Nabór będzie prowadzony w okresie od 10 do 24 września br. Dokumenty rekrutacyjne podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych należy w w/w terminie złożyć w sekretariacie placówki. Dokumenty rekrutacyjne wymagane podczas procesu aplikowania to:
1. Deklaracja uczestnictwa,
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku.


Dodatkowo należy zapoznać się z regulaminem naboru dostępnym poniżej.[pobierz] 0.1 MB regulamin-rekrutacji-projektu

 "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".