Dzień Edukacji Narodowej


14 X 2016r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Podczas uroczystej akademii, pan dyrektor Franciszek Marcol podziękował nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły
i przedszkola za cierpliwość i wytrwałość w wychowywaniu młodego pokolenia. Podziękował też za wieloletnią pracę w szkole – p. Hannie Dudek – 25 lat, p. Izabeli Szpyrka – 20 lat, p. Danucie Franosz – 40 lat. Wyróżnił również nauczycieli i pracowników obsługi szkoły i przedszkola wręczając im Nagrody Dyrektora. Przedstawiciele Rady Rodziców złożyli życzenia
i podziękowali nauczycielom wręczając kwiaty. W tym dniu uczniowie również podziękowali swoim nauczycielom za codzienną, ciężką pracę.
A swoją wdzięczność i życzenia wyrazili w pięknym programie artystycznym przeplatającym tańce z piosenkami i występami instrumentalnymi. Występ artystyczny przygotowały panie: Joanna Rębiś i Lidia Kolosko, a o oprawę muzyczną zadbała p. Jolanta Lazar.