Dzień Edukacji Narodowej


14 października świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela. W tym dniu, wszyscy odświętnie ubrani spotkaliśmy się na uroczystej akademii. Pan dyrektor Franciszek Marcol wszystkim pracownikom naszej szkoły złożył życzenia oraz podziękował za codzienną pracę i trud włożony w wychowanie i nauczanie uczniów. Wyróżnił też nauczycieli
i pracowników obsługi wręczając im Nagrodę Dyrektora. Odczytano też życzenia nadesłane z innych szkół i instytucji. Uczniowie zaś przygotowali ciekawy program artystyczny. Przedstawili koncert życzeń dla nauczycieli, a w nim zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, wokalne i sportowe. Uczniowie klasy IV pod opieką p. Lidii Kolosko przedstawili pokaz gimnastyki sportowej. W imieniu Rady Rodziców – p. Justyna Bochenek i p. Urszula Klyta złożyły życzenia wszystkim pracownikom i wręczyły kwiaty. Po części oficjalnej, wychowawcy spotkali się w klasach ze swoimi uczniami. Dzieci podziękowały swoim nauczycielom, złożyły życzenia i wręczyły kwiaty.