Święto Szkoły


16 września 2016 roku nasza szkoła obchodziła ŚWIĘTO SZKOŁY– dzień poświęcony patronowi szkoły – KS. KONSTANTEMU DAMROTOWI.
W tym dniu spotkaliśmy się o godzinie 9.00 na uroczystej akademii.
Pan Dyrektor Franciszek Marcol powitał wszystkich zebranych uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pan Dariusz Domański – wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach
Pan Grzegorz Janik – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski
Pani Alicja Bartkowiak – Dyrektor Delegatury w Rybniku
Pani Teresa Frencel – radna powiatu raciborskiego.
Od szanownych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów o naszym Patronie oraz życzenia przyjemnego i pełnego edukacyjnych sukcesów pobytu
w szkole. Uczniowie klas IV – VI przedstawili program artystyczny „Tam, gdzie nasze korzenie, nasza tożsamość i tradycja”, z którego dowiedzieliśmy się, jak rozwijało się szkolnictwo w Zwonowicach od XVIII wieku do czasów dzisiejszych. Podczas prezentacji multimedialnej zobaczyliśmy, co zmieniło się w naszej szkole w ostatnich latach: powstał kompleks boisk sportowych, uruchomiona została pracownia językowa, cyfrowa i artystyczna oraz wiele innych przedsięwzięć. Uczestniczyliśmy w wielu akcjach i programach ogólnopolskich. W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do realizacji innowacji pedagogicznej „Programowanie oczyma dziecka”, która obejmie uczniów klasy IV oraz do projektów eTwinning "Im Spiegel der Sprachen'
i "Unsere Lieblingstiere und wir". Po przedstawieniu goście wpisali się do Złotej Księgi i z zaciekawieniem oglądali kroniki szkolne dokumentujące wszystkie ważne wydarzenia od 1946 roku. Program artystyczny przygotowała p. Bożena Adamczyk, o oprawę muzyczną zadbała p. Jolanta Lazar, a stronę multimedialną opracowała p. Joanna Rębiś.

Po uroczystościach Święta Szkoły odbyły się wybory Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie klas II – VI uczestniczyli w wyborach: pobierali karty do głosowania, wybierali swoich kandydatów i w obecności komisji w składzie: Lidia Kolosko, Jolanta Lazar, Joanna Rębiś wrzucali swoje głosy do urny. Po podliczeniu wszystkich głosów komisja ogłosiła wyniki. Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Natalia Mazur z klasy VI, zastępcą – Karolina Gajer z klasy V, a sekretarzem – Natalia Garnek z klasy V. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego została p. Joanna Rębiś.
Nowemu Samorządowi serdecznie gratulujemy i życzymy udanej współpracy!!!