Dzień Języków Obcych


26 września 2016 odbył się apel z okazji 15 rocznicy obchodów dnia języków. Alicja i Karolina przypomniały historię ustanowienia tego dnia. Następnie poprowadziły nas po platformie eTwinningowej. Nasza szkoła uczestniczy
w tym roku w projekcie „Im Spiegel der Sprachen” wraz z 27 szkołami z 18 krajów. Uczniowie przygotowywali i wysyłali pocztówki z naszego rejonu, które adresowane były na szkoły uczestniczące w projekcie. Sami tez już otrzymaliśmy pięć pocztówek od naszych kolegów z Finlandii, Szwecji, Niemiec, Słowenii. Oprócz tego chętni uczniowie mogą korespondować ze swoimi rówieśnikami po niemiecku na w/w platformie. Apel zakończył się prezentacją otrzymanych pocztówek.