Zejście z chodnika


Kolejna bariera architektoniczna na terenie naszej szkoły została usunięta. Przebudowano zejścia z chodnika i placu szkolnego. Przełożono kostkę
i obniżono krawężniki na powierzchni 10 metrów kwadratowych.