Remonty


Czas ferii zimowych wykorzystano na przeprowadzenie remontów w szkole. Osadzono i podłączono nowe rozdzielnie instalacji elektrycznej oraz poprawiono umocowania drabinek w sali gimnastycznej.