Dzień Edukacji Narodowej


14 października to Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela.
Z tej okazji 16 X 2017r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystej akademii. Pan dyrektor Franciszek Marcol podziękował wszystkim pracownikom szkoły i przedszkola za trud i poświęcenie włożone
w wychowanie dzieci oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi szkoły i przedszkola. Były też życzenia
i kwiaty od Rady Rodziców oraz uczniów. Dzieci przygotowały i przedstawiły ciekawy i wesoły program artystyczny.
Akademię przygotowała Małgorzata Tulec.

Rozstrzygnięto również konkurs pt.: „Rozpoznaj nauczycieli” polegający
na rozpoznaniu nauczycieli na podstawie zdjęć z ich dziecięcych lat. Pomysłodawczyni konkursu to Aleksandra Adamczyk.