Kalendarium zmian WSO


Od września 2013 roku Rada Pedagogiczna pracuje nad zmianą WSO - system oceniania zachowania. Zespół nauczycieli przygotował projekt tej zmiany, został on omówiony, naniesiono poprawki na spotkaniach Rady Pedagogicznej 5 lutego 2014 oraz 26 lutego 2014.

26 lutego Rada Pedagogiczna pozytywnie oceniła projekt, następnie został on przedstawiony przez wychowawców uczniom oraz rodzicom na zebraniu
19 marca 2014 roku. Zarówno rodzice jak i uczniowie mieli możliwość ocenić ten projekt wypełniając anonimowe ankiety. Projekt oraz wyniki ankiet znajdują się poniżej.

[pobierz] 0.1 MB zasady-i-kryteria-punktowego-oceniania-zachowania
[pobierz] 0.1 MB wyniki-ankiety-dla-rodziców
[pobierz] 0.1 MB wyniki-ankiety-dla-uczniów