Edukacja zdrowotna


Scenariusz
Edukacja wczesnoszkolna – klasa III
Temat zajęć: Wykonanie wiosennych kanapek, nakrywanie do stołu.

 

Cele zajęć:
Uczeń:
• Wypowiada się na zadany temat;
• Wykonuje obliczenia matematyczne;
• Uczestniczy w zabawach;
• Czyta i uzupełnia instrukcję wykonania kisielu;
• Wykonuje wesołe kanapki;
• Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się;
• Zgodnie współpracuje podczas wykonywania zadań zespołowych;
• Bezpiecznie posługuje się nożem.
Metody: pokaz, pogadanka, zajęcia praktyczne zespołowe i indywidualne.
Formy: praca indywidualna i zbiorowa.
Środki dydaktyczne: kartki z nazwami i wartością produktów spożywczych, opakowania z przepisami, ilustracja piramidy zdrowia, kartki z nazwami pór roku, składniki do przygotowania kanapek, przybory kuchenne, naczynia jednorazowe, zeszyt ćwiczeń

Przebieg zajęć:
1. Powitanie, podanie tematu zajęć.
2. Zabawa dydaktyczna „Zakupy na pyszne śniadanie”.
Dzieci wybierają produkty na śniadanie zwracając uwagę, aby koszt wszystkich produktów nie przekraczał 13zł. Po wyborze produktów dzieci prezentują i uzasadniają swoje wybory.
3. Czytanie przepisów.
Dzieci w grupach odczytują z opakowań przepisy na wykonanie słodkich potraw. Wypowiedzi o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania takich potraw. Samodzielne układanie instrukcji wykonania kisielu.
4. Jak zdrowo odżywiać się w różnych porach roku? – praca w grupach.
Rozmowa na temat zdrowego odżywiania się z uwzględnieniem piramidy zdrowia i pór roku.
Dzieci losują kartki z nazwami pór roku i na tej podstawie dobierają się w grupy. Każda grupa opracowuje listę wartościowych produktów i potraw. Grupy zwracają uwagę na dostępność owoców i warzyw w danej porze roku.
Opracowywanie w grupach przepisów na potrawy (kanapki, pasty, desery) na pożegnanie zimy i powitanie wiosny.
5. Przygotowywanie dekoracyjnych kanapek na powitanie wiosny.
Dzieci nazywają przyniesione produkty, opisują ich wygląd, smak, zapach i wartości odżywcze.
Przypomnienie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków: mycie warzyw i rąk, ostrożność podczas posługiwania się nożem.
Przygotowywanie wesołych kanapek według podanych przepisów. Zwrócenie uwagi na walory dekoracyjne.
Przypomnienie zasad nakrywania do stołu i zachowania się przy stole.
Sprzątanie miejsc pracy.
Nakrywanie do stołu i wspólna degustacja.
6. Podsumowanie i zakończenie zajęć.