"SZKOŁA PAMIĘTA"


W dniach 23-25 października 2019 roku nasza szkoła uczestniczyła
w ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta”, ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. W związku z tym, społeczność szkolna zorganizowała wiele działań związanych z hasłem akcji:

1. Odwiedzenie, uporządkowanie, zapalenie zniczy i wspólna modlitwa przy Grobie Ofiar Oświęcimia, znajdującym się w pobliskim lesie;
2. Odwiedzenie, zapalenie zniczy i modlitwa przy grobach mieszkańców Zwonowic – Hermana Masarczyka, Augustyna Dudka, Oskara Bochenka, którzy swoją postawą zapisali się w działaniach podczas Powstań Śląskich;
3. Odwiedzenie, zapalenie zniczy i modlitwa przy grobach p. Marii Rumin
i p. Stanisława Huberta Masarczyka – wieloletnich nauczycieli szkoły
w Zwonowicach;

4. Udział uczniów klasy VII i VIII w lekcji muzealnej poświęconej działaniom powstańczym na terenie Rybnika i okolic w latach 1919, 1920, 1921;
5. Pogadanki w klasach I – VIII dotyczące pielęgnowania pamięci
o bohaterach wolności, szczególnie tych, którzy związani są z naszą miejscowością i regionem;

6. Przygotowanie gazetki „1919 – 2019 - 100-lecie Powstań Śląskich”;
7. Apel poświęcony pamięci o zmarłych i tradycji obchodzenia święta 1 listopada;
8. Koncert Pieśni Patriotycznej „Śpiewam mojej Ojczyźnie” (odbędzie się 10 XII 2019r.).
Koordynatorem akcji była Wiesława Durczok.