Osłony na grzejniki


W sali językowej zamontowano osłony na grzejniki, podnosząc tym samym bezpieczeństwo naszych uczniów. Na ten cel pozyskano środki z funduszu preferencyjnego PZU. Firmie składamy serdeczne podziękowania
za udzieloną pomoc.