Nauczyciele


DYREKTOR
DYREKTOR

Dyrektor – mgr Franciszek Marcol

 

 

Nauczanie zintegrowane - mgr Wiesława Durczok

Nauczanie zintegrowane - mgr Jolanta Lazar

Nauczanie zintegrowane - mgr Hanna Dudek

Religia - mgr Izabela Szpyrka

Język polski – mgr Bożena Adamczyk

Język angielski - Małgorzata Tulec

Język niemiecki - mgr Franciszek Marcol
Język niemiecki - mgr Aleksandra Adamczyk

Historia - mgr Wiesława Durczok
Historia - mgr Bożena Adamczyk

Matematyka – mgr inż. Joanna Rębiś

Biologia -  mgr Lidia Kolosko

Biologia - mgr Agata Kowalska

Geografia - mgr Stanisława Gryt

Fizyka - mgr inż. Joanna Rębiś

Chemia - mgr Agata Kowalska

Muzyka - mgr Jolanta Lazar

Plastyka - mgr Jolanta Lazar

Technika - mgr Hanna Dudek

Informatyka - mgr inż. Joanna Rębiś

Wychowanie fizyczne - mgr Lidia Kolosko
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Agata Kowalska
Wiedza o społeczeństwie - mgr Stanisława Gryt

Doradztwo zawodowe - mgr Agata Kowalska

Wdż - mgr Wiesława Durczok

Biblioteka - mgr Alicja Postawka