Nauczyciele


DYREKTOR
DYREKTOR

Dyrektor – mgr Franciszek Marcol

 

 

Nauczanie zintegrowane - mgr Wiesława Durczok

Nauczanie zintegrowane - mgr Jolanta Lazar

Religia - mgr Izabela Szpyrka

Język polski – mgr Bożena Adamczyk
Język polski - mgr Celina Michalska

Język angielski - Małgorzata Tulec

Język niemiecki - mgr Franciszek Marcol
Język niemiecki - mgr Aleksandra Adamczyk

Historia - mgr Wiesława Durczok
Historia - mgr Bożena Adamczyk

Matematyka – mgr inż. Joanna Rębiś

Przyroda -  mgr Lidia Kolosko

Biologia - mgr Agata Kowalska

Geografia - mgr Stanisława Gryt

Fizyka - mgr inż. Joanna Rębiś

Chemia - mgr Agata Kowalska

Muzyka - mgr Jolanta Lazar

Plastyka - mgr Jolanta Lazar

Plastyka - mgr Barbara Niestrój

Technika - mgr Barbara Niestrój

Informatyka - mgr Barbara Niestrój

Wychowanie fizyczne - mgr Lidia Kolosko
Edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Sylwia Heler - Groborz
Wiedza o społeczeństwie - mgr Henryk Postawka

Biblioteka - mgr Alicja Postawka