Wycieczka rowerowa do Rud


22 maja 2014r. uczniowie klasy V i VI wraz z wychowawczyniami Panią Joanną Rębiś i Panią Lidią Kolosko wybrali się na wycieczkę rowerową do Rud. Głównym celem wycieczki było poznanie walorów najbliższego regionu oraz wskazanie uczniom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Trasa wycieczki przebiegała leśną ścieżką dydaktyczną.
Dzięki tablicom edukacyjnym uczniowie mogli poznać chronione gatunki flory i fauny na tym obszarze. Był również czas na obfity posiłek.
Pogoda nam dopisała, uczniowie wrócili zadowoleni, wycieczka się udała.