"Wychowanie przez czytanie"


Od września do października nauczyciel biblioteki realizował w szkole projekt „Wychowanie przez czytanie”. W tym czasie w klasach IV - VIII nauczyciel zrealizował zajęcia związane z wartościami niematerialnymi. Na początku zajęć nauczyciel oraz chętni uczniowie czytali głośno opowiadania z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Następnie nauczyciel przeprowadzał dyskusje, a uczniowie wykonywali rysunki, mapy myślowe i ćwiczenia aktywizujące uczniów, które miały na celu zastanowienie się jak należy zachowywać się w stosunku do drugiego człowieka.

Na zajęciach uczniowie klasy IV poznali Mądrość, klasy V – Szacunek, klasy VI – Przyjaźń, klasy VII – Odwagę, zaś klasy VIII – Przyzwoitość. Na zakończenie projektu uczniowie wykonają prezentację multimedialną o poznanej wartości, zobaczą wszystkie prezentacje i wybiorą najlepszą w celu wysłania jej na konkurs ogólnopolski programu „Wychowanie przez czytanie”(Cała Polska czyta dzieciom). Celem tego projektu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży, promocja czytelnictwa i wartościowej literatury oraz propagowanie wartości niematerialnych( odwaga, przyjaźń, uczciwość, szacunek, mądrość, odpowiedzialność, przyzwoitość, życzliwość, samodyscyplina, sprawiedliwość, wolność i pokojowość).

Najlepszą rzeczą, jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji. Z tego powodu rodzice powinni poświęcić na głośne czytanie dziecku 20 minut CODZIENNIE. Czytanie dziecku uczy języka i myślenia, buduje więź emocjonalną, wspiera rozwój psychiczny, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację, poszerza wiedzę i ułatwia naukę oraz pomaga osiągnąć
sukces w życiu.

                                         Szkolny koordynator projektu Alicja Postawka