Śniadanie daje moc


25.11.2019r. zorganizowaliśmy w naszej szkole dzień „Śniadanie daje Moc
w kuchni śląskiej”, który jest realizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje Moc”. Uczniowie klas I – III przygotowali program artystyczny nawiązujący do śląskich tradycji kulinarnych. Dzieci przypomniały wszystkim, jak zagospodarowana była dawna kuchnia, jakie dania jadano
w śląskich domach oraz zasady zachowania się przy stole. Używając gwary śląskiej nazywały znajdujące się w niej sprzęty. Zaśpiewały też znane śląskie piosenki i zatańczyły „ Trojoka”. Z tej okazji przygotowano również „ Kącik regionalny”, w którym znalazły się: boncloki, fyrloki, nudelkula, haftowane makatki i obrusy będące chlubą śląskiej gospodyni. Dzięki tej akcji uczniowie mogli poznać zwyczaje śląskie dotyczące prac domowych a zwłaszcza kuchenne, które niejednokrotnie są żywe do chwili obecnej.


Na zakończenie był pyszny poczęstunek składający się z dań śląskich, który został przygotowany przez rodziców uczniów klas I – III. Wszyscy uczestnicy słuchając pieśni zespołu „ Śląsk” mogli częstować się pysznym śniadaniem.

 

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie produktów potrzebnych do przygotowania poczęstunku oraz mamom uczniów klas I-III
za przygotowanie śniadania.


„Śniadaniowy Dzień” przygotowały: Hanna Dudek,
Wiesława Durczok i Jolanta Lazar.