O szkole


 

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZWONOWICACH

 • 1798 – 1810r. - prałat i opat Bernard Galbierz na koszt klasztoru w Rudach wybudował szkoły w trzech wsiach: Stanicy, Zwonowicach i Stodołach. Z powodu wielkiej odległości od szkoły dzieci dawniej nie uczyły się wcale. Opat kupił uczniom podręczniki, z których mogli się uczyć. Dzieci miały dużo wiadomości, większe odeszły do szkoły miejskiej, żeby tam dalej się kształcić. Nauczycielem w szkole w Zwonowicach zostaje Praniger – opiekun winnicy w Zwonowicach.
 • 1838r. – kierownikiem jest Anton Gottscholl. Do szkoły uczęszcza 127 dzieci.
 • 1853r. – szkoła w Zwonowicach jest jednoklasowa. Uczęszcza do niej 86 dzieci.
 • 19 X 1853r. – zaprzysiężenie o przekazaniu Szkoły Podstawowej w Zwonowicach.
 • 1861r. – do szkoły uczęszcza 113 dzieci.
 • 1865r. – szkoła jest jednoklasowa. Uczęszcza do niej 101 dzieci.
 • 1867r. – wykonano szkic budynku szkolnego i wykaz prac remontowych w tutejszej szkole.
 • 1875r. – nowym kierownikiem szkoły zostaje Teodor Beck zamieniając się posadą z Beinbrechtem, który odchodzi do Gotartowic.
 • 1877r. – budowa nowej szkoły krytej łupkiem, kierownikiem szkoły jest Teodor Beck. Do komitetu społecznego budowy zostali wybrani: półzagrodnik Marcin Szweda, zagrodnik Jerzy Mazurek, chałupnik Filip Jerz.
 • 1894 – 1900r. –kierownikiem szkoły zostaje Edward Rusitzka. Nauczyciele to: Alfons Richlarsky (1894-1896), Rudolf Pfitzner (1898-1900).
 • 1900r. – szkoła dwuklasowa. Uczęszcza do niej 103 dzieci (47 dziewczyn, 56 chłopców).
 • 1903r. – szkoła dwuklasowa. Uczęszcza do niej 123 dzieci.
 • 1900 – 1904r. – kierownikiem zostaje Wilhelm Ploschke. Nauczyciele to: Rudolf Rduch (1901-1903), Gerhard Sasowsky (1903-1904).
 • 1904 – 1917r. – kierownikiem zostaje Józef Hiller. Nauczyciele to: Paul Thomczyk (06.1904-01.10.1904r.), Max Fuks (1904-1906), Emil Modlich (1905-1911).
 • po roku 1903 rozpoczęła się budowa drugiego budynku szkolnego.
 • 1911r. – szkoła jest trzyklasowa. Uczęszcza do niej 164 dzieci.
 • 1925r. – kierownikiem szkoły jest Józef Lechowicz.
 • 1929r. - 1934r. - kierownikiem szkoły jest Franciszek Głombica
 • 8 V 1945r. – poświęcenie szkoły w Zwonowicach
 • do VI 1945r. – szkoła jest trzyklasowa, II stopnia.
 • 1945/46r. – w szkole są cztery klasy, szkoła III stopnia.
 • 8 V 1946r. – rocznica poświęcenia szkoły.
 • 2 II 1948r. – kierownikiem jest Maria Paryż, nauczyciel – Leon Ryszka.
 • IX 1948r. – kierownikiem zostaje Józef Szot.
 • 1 II 1950r. – przeniesienie pani Paryż do Rud ( na własną prośbę).
 • VII 1958r. – na prośbę kierownika szkoły Państwowa Powiatowa Rada Narodowa Wydział Oświaty w Rybniku przywrócił dawną nazwę szkoły, tj. imienia Konstantego Damrota.
 • IX 1959r. – kierownikiem szkoły zostaje Leon Ryszka.
 • 14 VI 1964r. – 50-lecie szkoły
 • 15 III 1968r. – dyrektorem szkoły zostaje Robert Dziwoki.
 • IX 1974r. – po raz pierwszy zaczął działać Samorząd Uczniowski, jego opiekunem została Maria Masarczyk.
 • XII 1974r. – śmierć kierownika Józefa Szota.
 • 1 II 1977r. – likwidacja Gminy Chwałęcice i Zbiorczej Szkoły Gminnej w Chwałęcicach. Następuje przyłączenie Chwałęcic do Rybnika, a Zwonowic do Gminy Lyski.
 • 4 VI 1980r. – szkoła uzyskuje III miejsce w konkursie o miano szkoły wiodącej.
 • 17 XI 1988r. – na plac budowy nowej szkoły wjechały ekipy budowlane w celu zniwelowania terenu. Wg planu szkoła powinna być gotowa za trzy lata.
 • 1991r. - 1998r. - dyrektorem szkoły jest Franciszek Krypczyk.
 • 1 IX 2005r. – nowa szkoła zostaje oddana do użytku, bez Sali gimnastycznej. Uczą się w niej dzieci od  I – VI, dyrektorem szkoły jest Bożena Adamczyk. Część gimnazjalna zostaje nie wykończona, w surowym stanie.
 • 10 IX 2009r. - nadanie imienia Szkole Podstawowej w Zwonowicach – uchwała numer XL VIII/59/29 Rady Gminy Lyski. Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje: Szkole Podstawowej w Zwonowicach nadaje się imię ks. Konstantego Damrota. Imię nadano na podstawie wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • 15 X 2009r. - ks. Biskup Gerard Bernacki dokonał poświecenia tablicy z wizerunkiem patrona szkoły – ks. Konstantego Damrota.
 • 5 III 2010r. - poświecenie sztandaru szkoły, msza święta, przejście do szkoły poświęcenie sztandaru przez ks. Biskupa Gerarda Bernackiego.
 • 1 IX 2011r. - dyrektorem szkoły zostaje mgr Franciszek Marcol.
 • 4 VI 2012r. - dokonano otwarcia kompleksu boisk: boiska do piłki siatkowej plażowej oraz bieżni ze skocznią w dal. W uroczystości uczestniczył m. in
  Wójt Gminy Grzegorz Gryt.
 • 14 IX 2012r. - otwarto pracownię językową w tzw. części gimnazjalnej.
 • 2013r. - otwarto pracownię artystyczną na piętrze w tzw. części gimnazjalnej.
 • 2014r -. wyremontowano i oddano do użytku hol w tzw. części gimnazjalnej.
 • 2014r. - wyremontowano kolejną salę w tzw. części gimnazjalnej, mieści się w niej świetlica szkolna.
 • 2014r. - otwarto kolejne boisko - do koszykówki.
 • 20 IX 2014r. - Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Zwonowicach.
 • 2016r. - wymiana płytek na schodach wejściowych.
 • 16 IX 2016r. - Świeto Szkoły - 175 rocznica urodzin patrona ks. Konstantego Damrota. Swoją obecnością zaszczycili nas:
  Pan Dariusz Domański – wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach
  Pan Grzegorz Janik – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
  Pan Grzegorz Gryt – Wójt Gminy Lyski
  Pani Alicja Bartkowiak – Dyrektor Delegatury w Rybniku
  Pani Teresa Frencel – radna powiatu raciborskiego.
 • 2016/2017 Dwa projekty eTwinning:  "Im Spiegel der Sprachen"
  oraz "Unsere Lieblingstiere und wir".
 • 2016 - 2019 Innowacja pedagogiczna "Programowanie oczyma dziecka". Języki programowania  Baltie i Scratch dla dzieci.
 • 1 IX 2017r. - w wyniku reformy szkoła podstawowa trwać będzie osiem lat.
  Mamy klasę VII.
 • 31 V 2018r. - Zburzenie budynku "starej" szkoły przy ulicy Sumińskiej 1.
 • 2 IX 2018r. - Zaczynamy pełny cykl ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • 29 X 2018r. - 31 VI 2019r. - Zatwierdzenie realizacji innowacji pedagogicznych w przedszkolu: "Mali ratownicy" i "Mały patriota".