Czytelnikiem być!


12 marca Pierwszoklasiści ze swoją wychowawczynią zostali zaproszeni
do szkolnej biblioteki i uczestniczyli w bardzo ważnym wydarzeniu. Uczniowie klasy V razem z panią bibliotekarką wprowadzili najmłodszych w tajniki czytania książek i dbania o nie. Mali czytelnicy słuchali z zaciekawieniem.
A potem nadeszła ważna chwila. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali pasowani na CZYTELNIKA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ZWONOWICACH
. Podczas tej uroczystej chwili obecny był także Pan Dyrektor Franciszek Marcol, który życzył małym czytelnikom częstego odwiedzania biblioteki szkolnej i korzystania z jej książkowych zasobów. Dzieci mogły też po raz pierwszy wypożyczyć książkę. A na koniec koledzy
z klasy V zapoznali uczniów klasy I z jedną ze śląskich legend, do której wykonana została ilustracja. Uroczystość przyjęcia klasy I do grona czytelników biblioteki szkolnej przygotowali uczniowie klasy V, pod opieką pani bibliotekarz – Alicji Postawka.