Wycieczka do Żor


26 kwietnia, w ramach zajęć zespołu wokalnego młodzież naszej
szkoły pojechała na warsztaty taneczne do Centrum Regionalnego
Żorach. Uczniowie mieli okazję zobaczyć stroje ludowe używane
dawniej w naszym regionie na co dzień i od święta. Zatańczyli kilka
tańców m.in. "gołąbka" i "trojoka". Śpiewali przyśpiewki naszego
regionu, a w ramach zajęć plastyczno - technicznych wykonali
"woniaczkę".
Nad organizacją czuwała pani Jolanta Lazar.