Majowe uroczystości


MAJOWE ŚWIĘTA
Początek maja to czas świąteczny:
1 MAJA – 15 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
2 MAJA – Święto Flagi;
3 MAJA – rocznica uchwalenia Konstytucji 1791r.; święto Matki Bożej –
Królowej Polski.

Aby uczcić te majowe święta zorganizowaliśmy uroczystą akademię, która odbyła się 7 maja. Wszyscy uczniowie wystąpili w galowych, czarno-białych strojach. Podczas występów uczniów przypomnieliśmy sobie ważność Konstytucji w życiu każdego Polaka oraz to, jak wiele korzyści płynie
z przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Nie zapomnieliśmy też
o jednym z naszych symboli narodowych – fladze i ważnym święcie kościelnym, kiedy czcimy Matkę Bożą – Królową Polski. Całość występu uzupełniały ciekawe filmy, prezentacja i piosenki w wykonaniu zespołu wokalnego. Akademię przygotowały: Wiesława Durczok, Jolanta Lazar
i Izabela Szpyrka.