Konkurs Wiedzy o Sejmie


W Szkole Podstawowej numer 13 im. Stanisława Staszica odbył się 24 września 2019 r. Konkurs Wiedzy o Sejmie. Konkurs został zorganizowany przez raciborską posłankę Prawa i Sprawiedliwości, Katarzynę Dutkiewicz. Do udziału w zmaganiach sprawdzających wiedzę na temat Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej zgłosiło się czterdziestu pięciu uczestników z pięciu szkół podstawowych i pięciu szkół średnich z terenu powiatu raciborskiego i rybnickiego.
W czasie konkursu nie zabrakło obecności miejscowych włodarzy. Obecni byli Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy, Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda. Obecny był także naczelnik WEKiS, Krzysztof Żychski. Na konkursie obecni byli także radni Rady Miasta, Zuzanna Tomaszewska i Magdalena Kusy oraz radni Rady Powiatu Raciborskiego, Teresa Frencel i Franciszek Marcol. Jeszcze przed konkursem zacni goście zwrócili się do uczestników, życząc im połamania pióra i dobrej rywalizacji. Poseł Katarzyna Dutkiewicz zaznaczyła jednak, że choć każdy z biorących udział w teście będzie chciał wygrać, to głównym założeniem konkursu jest popularyzacja wiedzy o sejmie, a nie zaciekła rywalizacja. Wtorkowy test wiedzy o Sejmie poprzedził mały wykład na temat historii, architektury oraz samego działania tej jednostki. Wykład przygotowali i przedstawili Wioletta Zakrzewska i Ireneusz Nowak, pracownicy Sejmu RP. Po krótkim wprowadzeniu uczestnicy zgromadzeni w sali gimnastycznej SP13 przystąpili do sprawdzenia swej wiedzy z sejmowej tematyki. Z naszej szkoły w konkursie uczestniczyli Aneta Masarczyk i Marek Bochenek z klasy VIII.

 

 

Tekst i zdjęcie za: https://www.naszraciborz.pl/site/art/3-kultura-i-edukacja/0-/76396-konkurs-wiedzy-o-sejmie-w-sp-13--foto-i-wideo-, odczyt. 25.09.2019 r.