Wpłaty na RR


RADA RODZICÓW ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O DOKONYWANIE WPŁAT NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ. OPŁATA WYNOSI:
NA PIERWSZZE DZIECKO W SZKOLE - 50 ZŁ
NA DRUGIE DZIECKO W SZKOLE - 25 ZŁ
NA TRZECIE DZIECKO W SZKOLE – 0 ZŁ
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ BEZPOŚREDNIO
NA KONTO: 43 1020 2472 0000 6002 0439 5760
Z PODANIEM IMIENIA I NAZWISKA UCZNIA ORAZ KLASY LUB
U SKARBNIKA RADY RODZICÓW
PANI URSZULI KLYTA.

ZA WSPARCIE FINANSOWE DZIĘKUJEMY!
Rada Rodziców